Gemeenteraad unaniem akkoord met aangepast raadsvoorstel Sociale Raad

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering, op dinsdag 23 mei 2017, heeft de gemeenteraad van Peel en Maas unaniem ingestemd met het ingediende raadsvoorstel omtrent het oordeel van de derde Sociale Raad, die op 8 april heeft plaatsgevonden. Hierin werd voorgesteld om voorstel 1 tot en met 5 van de derde Sociale Raad te verwerken in de Uitgangspunten voor de woonvisie van Peel en Maas. Tijdens de raadsvergadering werd door Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas) voorgesteld om ook voorstel 9 hierin mee te nemen. Het raadsvoorstel werd hierop aangepast en vervolgens door alle partijen akkoord bevonden.

Voorstellen

Het thema van de derde Sociale Raad was ‘huisvesting’. De 39 deelnemers bogen zich over de vraag “Hoe creëren we meer flexibiliteit in het woningaanbod?”. Zij kwamen tot 13 voorstellen. In de voorstellen 1 t/m 5 en voorstel 9, die zullen worden uitgewerkt in de Uitgangspunten voor de woonvisie van Peel en Maas, komen de volgende punten aan bod: herbestemmen van woningen stimuleren, regelgeving versoepelen, woonbehoefte en behoefte aan voorzieningen inventariseren, het inzicht bij woningbezitters in hun positie tot het huidige en toekomstige woningaanbod vergroten, participatie van jongeren stimuleren om zelf in hun woonbehoefte te voorzien en mogelijk maken van levensloopbestendige gemengde woonvormen. Een overzicht van alle voorstellen kunt u terugvinden op de overzichtspagina van de bijeenkomst.

Evaluatie

De Sociale Raad is een initiatief van de gemeenteraad van Peel en Maas om haar inwoners te betrekken bij besluitvorming. Maximaal 50 willekeurig gelote inwoners van Peel en Maas buigen zich tijdens een bijeenkomst van de Sociale Raad over een centrale vraag die betrekking heeft op een onderwerp dat speelt in de gemeente. Ten behoeve van het experiment worden de eerste drie bijeenkomsten van de Sociale Raad, die plaatsvonden tussen oktober 2015 en april 2017, de komende maanden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of het experiment de ‘Sociale Raad van Peel en Maas’ voor nog eens drie bijeenkomsten wordt voortgezet.

Volgende week volgt een openbare publicatie waarin een compleet overzicht van de derde Sociale Raad te lezen is. Dit overzicht wordt ook gepubliceerd op deze website.

 

DSCN6694