Experiment verlenging Sociale Raad stopt

Met 12 stemmen voor en 13 stemmen tegen, heeft de gemeenteraad van Peel en Maas besloten dat het experiment ‘de Sociale Raad’ in de huidige vorm niet wordt voortgezet. De raad stemde hierover in de opiniërende raadsvergadering van 20 februari.

Evaluatieonderzoek en raadsvoorstel

Sinds oktober 2015 hebben drie bijeenkomsten van de Sociale Raad plaatsgevonden. Bij aanvang van het experiment is afgesproken dat er na drie bijeenkomsten geëvalueerd zou worden. In de zomer van 2017 is een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat er binnen de gemeente Peel en Maas, zowel onder inwoners als onder raadsleden, draagvlak was voor voortzetting van de Sociale Raad. Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen gedaan. Inwoners van Peel en Maas gaven in het onderzoek aan graag invloed te hebben op de onderwerpen van de Sociale Raad. De belangrijkste aanbeveling was dan ook om burgers niet alleen bij besluitvorming, maar ook bij agendering te betrekken.

De gemeenteraad heeft besloten het experiment op dit moment niet voort te zetten in de huidige vorm. De coalitiepartners (VVD, PvdA/GroenLinks, Lokaal Peel & Maas) waren voor het voorstel. De fractie CDA was geen voorstander, maar gaf aan van mening te zijn dat er goedkopere en betere alternatieven uitgeprobeerd zouden kunnen worden, zoals e-democracy en burgerpeiling. De fracties Anders Nu en lijst Ton Hanssen stemden ook tegen het raadsvoorstel.

Uniek experiment

Peel en Maas heeft tussen 2015 en 2017 geëxperimenteerd met burgerparticipatie om de democratie te versterken. De Sociale Raad is in het leven geroepen om inwoners te betrekken bij besluitvorming. Juist die inwoners die niet direct of indirect politiek of anderszins maatschappelijk betrokken zijn. Bijzonder aan deze ‘burgerraad’ is dat deelnemers door middel van willekeurige loting werden uitgenodigd. Deze groep gelote inwoners dacht vervolgens mee over een actueel onderwerp van de gemeente en vormde daarover een oordeel. Dat de gemeenteraad zich committeerde om dit oordeel in de eerstvolgende raadsvergadering (binnen 5 weken na de bijeenkomst) te behandelen, is ook bijzonder.

Peel en Maas is de eerste gemeente in Nederland die haar inwoners op deze wijze laat meedenken over een actueel onderwerp van de gemeente.