FAQ

Waar kan ik me aanmelden voor de Sociale Raad?

U kunt zich niet aanmelden om deel te nemen aan de Sociale Raad. Deelname vindt alleen plaats op basis van loting. Door middel van loting krijgt iedereen gelijke kans om deel te nemen. Vandaar dat u zich niet apart kunt aanmelden voor de Sociale Raad.

Wat is loting en op basis waarvan wordt er geloot?

De Sociale Raad wordt 2x per jaar georganiseerd en voor elke bijeenkomst wordt een nieuwe groep van 50 inwoners geheel willekeurig uitgenodigd om deel te nemen. Door te loten krijgen alle kiesgerechtigde inwoners (dus iedereen van 18 jaar en ouder) van Peel en Maas evenveel kans om een keer mee te doen aan de Sociale Raad. U heeft dus altijd kans om uitgenodigd te worden.

Waarom wordt er gebruik gemaakt van loting om deelnemers voor de Sociale Raad te krijgen?

Door het gebruik van loting hebben alle inwoners uit de gemeente Peel en Maas evenveel kans om mee te mogen doen.

Mag ik meedoen of komen kijken als ik niet ingeloot ben?

Als u niet uitgenodigd bent kunt u niet deelnemen of komen kijken. Wel komt er een uitgebreid openbaar verslag van de bijeenkomst en van de resultaten.

Is deelname verplicht? Moet ik meedoen als ik word uitgenodigd?

Nee, deelname aan de Sociale Raad is vrijwillig. Een uitnodiging betekent dat u de unieke kans heeft om uw stem te laten horen.

Hoe vaak moet ik (en de andere deelnemers) samenkomen als ik word uitgenodigd voor de Sociale Raad?

De Sociale Raad wordt 2x per jaar georganiseerd. Voor elke bijeenkomst worden nieuwe deelnemers ingeloot. U hoeft dus maar 1x samen te komen met de andere deelnemers.
Als u nu niet bent ingeloot maakt u de volgende keer weer evenveel kans om mee te doen. Als u nu wel bent ingeloot dan maakt u de volgende keren geen kans om nog een keer mee te doen. Dan is het de beurt aan anderen.

Ik kan niet op de dag dat de Sociale Raad plaats vindt, mag ik de uitnodiging aan iemand anders geven?

De uitnodigingen zijn persoonlijk, d.w.z.: aan u gericht. U kunt de uitnodiging daarom niet aan iemand anders doorgeven.

Waar gaat het over? Wat is het thema?

De Sociale Raad omvat een thema uit het Sociale Domein, bijvoorbeeld jeugd, werk of zorg. Dit zijn thema’s die ons allemaal raken. Dit thema wordt enkele weken voorafgaand aan de bijeenkomst van de Sociale Raad bekend gemaakt. De exacte vraag die de deelnemers samen zullen beantwoorden, wordt bekend gemaakt bij aanvang van de desbetreffende bijeenkomst.

Wat als ik niet thuis ben op de dag dat de uitnodigingen worden overhandigd?

Op het moment dat de deur niet wordt open gedaan, gaan de uitnodigers verder naar het volgende adres op de lijst. De uitnodiging wordt ook niet in de brievenbus gedaan. Als u niet thuis bent op het moment dat de uitnodigingen worden verstrekt, kunt u helaas niet meedoen.

Ik ben ingeloot, moet ik me voorbereiden op deze dag?

Nee. Op de dag dat de Sociale Raad plaats vindt wordt iedereen geïnformeerd over het vraagstuk wat die dag behandeld wordt. U krijgt een uitgebreide inleiding en alle informatie die u nodig heeft om hier samen met de andere deelnemers mee aan de slag te gaan. Het is niet nodig om u van tevoren in te lezen over het thema.

Wat wordt van me verwacht op de dag dat de Sociale Raad plaats vindt?

De dag bestaat uit vier onderdelen:

* De bijeenkomst begint met een uitgebreide inleiding op de Centrale Vraag. Hierover zal voldoende informatie worden verstrekt, zodat iedereen genoeg kennis heeft over het onderwerp om erover te kunnen meepraten;

* Vervolgens zal iedereen in groepjes met elkaar in gesprek gaan over dit vraagstuk. Ieder groepje bespreekt een ander aspect van het vraagstuk, bijvoorbeeld de financiële kant of de praktische kant (bijvoorbeeld: hoe gaan we dit uitvoeren?).

* In de middag worden de conclusies van iedere tafel aan elkaar gepresenteerd, zodat alle deelnemers hiervan op de hoogte zijn.

* Ten slotte wordt uit alle tafelgesprekken één gemeenschappelijk oordeel gevormd. Dit oordeel wordt in een verslag (geschreven door de organisatie) aangeboden aan de gemeenteraad. Zij zullen dit vervolgens in de volgende raadsvergadering – binnen 5 weken – behandelen.

 

Het werk van de Sociale Raad en de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad worden in een speciale publicatie bekend gemaakt zodat iedereen kan weten hoe het is gelopen en wat de resultaten zijn.

Wat moet ik meenemen?

De dag wordt volledig verzorgd. We vragen u enkel om uw uitnodiging en een legitimatiebewijs mee te nemen.

Is er begeleiding op de dag dat de Sociale Raad plaatsvindt?

Ja, er zullen gespreksleiders aanwezig zijn die de groepjes zullen begeleiden in de gesprekken. Zij zorgen ervoor dat de gesprekken gestructureerd zullen verlopen en dat iedereen aan het woord komt. Daarnaast zijn er verslaggevers aanwezig, die per tafel vastleggen wat er wordt besproken en besloten. Op deze manier kan er snel en eenvoudig een verslag van de gehele dag worden gemaakt met daarin ook het uiteindelijke oordeel wat naar de gemeenteraad gaat.

Mag ik iemand meenemen naar de Sociale Raad?

De deelnemers van de Sociale Raad worden persoonlijk uitgenodigd. Alleen zij kunnen deelnemen aan de Sociale Raad. Het is daarom niet mogelijk om iemand mee te nemen.

Wat wordt er met de resultaten gedaan? Wordt dit serieus genomen?

Ja, de Sociale Raad is een serieus initiatief van de gemeenteraad van Peel en Maas, om de inwoners van de gemeente meer te betrekken bij lokale besluitvorming.

De Sociale Raad komt met een oordeel, wat aangeboden wordt aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal dit vervolgens in de volgende raadsvergadering behandelen (binnen 5 weken).

Waar kan ik meer informatie vinden?

U kunt informatie vinden op deze website of op onze Facebook-pagina. Daarnaast worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd. Dit maken wij tijdig bekend op onze website en sociale media. Wilt u zeker weten dat u het bericht niet mist, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief. Onderaan deze pagina vindt u een inschrijfveld.

Wat is het verschil tussen Sociale Raad en Adviesraad sociaal domein?

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over belangrijke beleidsvoorstellen in het sociale domein. De leden blijven drie jaar aan.

De Sociale Raad komt twee keer per jaar bij elkaar en de inwoners die daar deel van uit maken worden door loting verkregen. Zij komen gezamenlijk tot een oordeel over een vraagstuk in het sociale domein. Na dit experiment van 3 jaar kunnen ook niet sociale onderwerpen aan de orde komen.

Inschrijven nieuwsbrief

Geef uzelf op voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.