Burgerraad

Mijn mening telt!

Deelnemers aan de gelote burgerraad gaan met elkaar in gesprek over een sociaal maatschappelijk vraagstuk. Ze werken samen aan oplossingen en stellen aan het eind van de bijeenkomst hun gemeenschappelijke oordeel vast. Dit oordeel reflecteert de grootste gemene deler van de verschillende oplossingen. Dit oordeel wordt naar de gemeenteraad gestuurd, die dit in de eerstvolgende raadsvergadering (binnen 5 weken) behandelt.

50 gelote inwoners

Elke bijeenkomst bestaat uit 50 willekeurig gelote inwoners van Peel en Maas. Waarom loten? Omdat zo iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen. Zo kunnen ook mensen meedoen die in het dagelijks leven minder politiek actief zijn.

De gemeenteraad hoopt hiermee de betrokkenheid bij besluitvorming in de politiek te vergroten en de lokale democratie te versterken.

Meer weten over loten? Klik hier om een informatieve animatievideo te bekijken.

Informatie

In de aanloop naar de bijeenkomst worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daar zal worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat.

Een maand voorafgaand aan de bijeenkomst van de Sociale Raad zal het onderwerp bekend zijn. Zeker is dat het altijd om een sociaal maatschappelijk vraagstuk zal gaan.

Oordeel

Gedurende de bijeenkomst gaan mensen in kleine groepjes met elkaar in gesprek over de centrale vraag. Aan het eind van de bijeenkomst komen de deelnemers tot een gemeenschappelijk oordeel, gebaseerd op de grootste gemene deler uit de diverse tafelgesprekken. Zo wordt er een breed gedragen resultaat naar de gemeenteraad gestuurd.